ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง