ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแดนนางาม หมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง