ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยากำจัดยุงลายและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง