ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกดอนชี-ห้วยสุระ บ้านดอนชี หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง