ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสี่แยกแก้งใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง