ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๗ บ้านคำครั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง