ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง