ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านกำนันชาดา ดวงทอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง