องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรแผนพัฒนาบุคลากร ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิณผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง