messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group คณะผู้บริหาร
นาง ทัศนีย์ สีดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0861429983
นายเสถียร ชูคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 094-2785449
นายสมชัย รักพงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 098-2304869
นางสาวสุมาลี ไชยระ
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0821674071

× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง