องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธงชัย ศุภสร)
ประธานสภา
โทร : 0854910387
นายทวี สุระเทพ
รองประธานสภา
นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา
เลขาสภา อบต.คำครั่ง
นายทวี สุระเทพ
ส.อบต.หมู่ 1
นางวิจิตร จอมหงษ์
ส.อบต.หมู่ 2
(นายประสงค์ รัตนเทพ)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายนิติยา พรเจริญ
ส.อบต.หมู่ 4
นายพสิษฐ์ สายสมุทร
ส.อบต.หมู่ 5
นางเพ็ญพักตร์ คงมาก
ส.อบต.หมู่ 6
นายพนม พลสงคราม
ส.อบต.หมู่ 7
นายสมัย สิงห์นัน
ส.อบต.หมู่ 8
นางสำราญ แสนทวีสุข
ส.อบต.หมู่ 9
(นายธงชัย ศุภสร)
ส.อบต. หมู่ที่ 10


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง