องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0854979509
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0854979509
นายเกรียงไกร แสนลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0806493619
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0850153892


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง