องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ประกาศทั่วไป
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่ดำ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญประชุมการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file สมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โครงการ แข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลคำครั่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่องกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนังงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานในที่พัก (work from hom poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
photo แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file การเปิดเผยรายงานการเงินประจำปี พร้อมสำเนารายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
1 - 20 (ทั้งหมด 140 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง