องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาประดู่ - สีแยกร่องไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง จำนวน 7 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธ๊การคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธ๊การคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ประจำปี พ.ศ.2565 ครั่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะวิธีเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 496 - 59 - 003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการ "ตาวิเศษ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซลบี 7 โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลคำครั่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน ม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการ "ตาวิเศษ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file โครงการคลองสวยน้ำใส กิจกรรมกำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางลำน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง